Rototilt Abbruchhammer SG 400

Abbruchhammer Rototilt SG 400
Abbruchhammer Rototilt SG 400

данные о машине

модель Abbruchhammer
модель SG 400
производитель Rototilt
вес [т] 0,40